• ANASAYFA
 • TARİH VE COĞRAFYA
 • DİL VE YAZI
 • TOPLUMSAL YAPI
 • İSKAN VE MİMARİ
 • DİN
 • ORDU
 • SANAT
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • HARİTA
 • TURİZM
 • İSKAN VE MİMARİ
 • Yerleşme Biçimleri
 • Krali Kentler
 • Mezar Mimarisi
 • Su Mimarisi
 • DİN
 • Tanrılar
 • Tapınaklar Ve Dini Uygulamalar
 • Ölü Gömme Gelenekleri
 • SANAT
 • Çanak Çömlek
 • Dokuma
 • Duvar Resmi, Kabartma, Yontu
 • Mühürcülük
 • Fildişi
 • Boncuk
 • Maden Sanatı
 • Savaş Arabası ve At Koşum Takımı
 • Adak Levhası
 • Hançer Bıçak ve Ok Ucu
 • Kalkan
 • Miğfer
 • Kemer
 • Mobilya
 • Şamdan
 • Üç Ayaklı Kazan
 • Metal Kap
 • Kuyumculuk
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • Başkent Tuşpa
 • Çavuştepe (Sardurihinili)
 • Ayanis (Rusahinili Eidurukai)
 • Erzincan-Altıntepe
 • Toprakkale (Rusahinili Qilbani-kai)
 • Yukarı Anzaf
 • Karmir Blur (Teişebai URU)
 • Armavir Blur (Argiştihinili)
 • Arinberd Erebuni
 • Bastam (Rusai-URU.TUR)
 • Kef Kalesi (Haldiei URU)
 • Körzüt
 • Patnos-Aznavurtepe
 • Kayalıdere
 • Ernis
 • Karagündüz
 • Dilkaya
 • Yoncatepe
 • Van-Altıntepe
 • Kalecik
 • Hasanlu
 • HARİTA
 • Harita
 • İnteraktif Harita
 • TURİZM
 • İletişim Bilgileri
 • Kaynakçalar
 • Videolar
 • Galeri
 • Katalog
 • TARİH VE COĞRAFYA
  TARİH VE COĞRAFYA
  MÖ. 9. Yüzyılda Doğu Anadolu, Güney Kafkasya ve Kuzeybatı İran coğrafyasına yayılan bir siyasi örgütlenme kuran Urartular, yaklaşık 250 yıl ayakta kalmayı başardılar. Bölgeye yazı ilk defa onlarla geldi. Büyük şehirler; saraylar, kule tapınaklar, açık hava tapınakları, depo binaları, su kanalları, tarım arazileri, bağlar, bahçeler inşa ettiler.
  İSKAN VE MİMARİ
  İSKAN VE MİMARİ
  Urartu Dönemi ile birlikte özellikle Van Gölü Havzası’nda ilk defa büyük ölçekli, binlerce kişinin oturduğu yerleşme tipleri oluşmaya başlar. Sitadel ve aşağı yerleşmelerden oluşan bu kentler bazen 80 hektar kadar geniş alanlara yayılırlar. Urartu’nun bu kentleri yanında eyalet merkezleri, yerel beyliklere ait kale, mevsimlik veya dönemsel savunma ve yerleşme sistemleri ile köy yerleşmeleri bulunur.
  SU MİMARİSİ
  SU MİMARİSİ
  Urartuların bugün dahi kullanılan sulama tesisleri oldukça başarılı ve sistemli bir mimarlık ve mühendislik yapıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Minua (Şamram) Kanalı Tuşpa/Van’ın 50 km güneyinde yer alan Gürpınar Ovası’ndan Urartu Krallığı’nın başkentinin bulunduğu Van Ovası’na su getirmek amacıyla inşa edilmiştir.
  URARTU TAPINAKLARI
  URARTU TAPINAKLARI
  Urartu dini ve dolayısıyla dini mimarisiyle ilişkilendirdiğimiz en önemli yapı grubu kare planlı, köşeleri rizalitli, kule tipli tapınaklardır. Urartu coğrafyasında krali kentler ile eyalet merkezlerinde tespit edilen ve standart bir plan anlayışı ile inşa edilen bu tapınaklar, Urartu devlet dininin en çarpıcı temsilcileridir.
  URARTU KAYA MEZARLARI
  URARTU KAYA MEZARLARI
  Urartu mimarisinin, kaya işçiliğinin en çarpıcı örnekleri olan krali kaya mezarları başkent Tuşpa’da bulunur. Ana kaya oyularak, bazıları toplamda 170 m2 lik bir alana yayılan ana salon ve yan gömü odalarından oluşan mezar kompleksleri oluşturulmuştur.
  DİL VE YAZI
  DİL VE YAZI
  Doğu Anadolu bölgesinde yazı geleneği Urartu Krallığı ile birlikte başlar. Çivi yazısı çoğunluğu taş olmak üzere kil, metal gibi çeşitli malzemelerden yapılan eserler üzerine işlenmiştir. Saptanan Urartu yazılı belgelerinin sayısı 1700 adet civarındadır.
  DİN VE TANRILAR
  DİN VE TANRILAR
  Urartu dini çok tanrılıdır. Van il merkezinde yer alan Meher Kapı yazıtında 79 tane Urartu tanrısının ismini ve onlara sunulması gereken kurbanların sayısı belirtilir. Baş tanrı Haldi Urartu’nun ulusal tanrısıdır. Steller, kaya anıtları ve yapı kitabelerinde krallar onun adıyla söze başlarlar.
  ORDU
  ORDU
  Urartu kralları tanrının buyruğu ve kudretiyle sefere çıkar. Yazıtlardan ve tasvirlerden Urartu ordusunda üç ana birliğin tanımı yapılabilir. Bunların başında savaş arabalarının oluşturduğu birlikler gelir. İkinci önemli grubunu süvariler oluşturur. Piyadeler ise ordu içindeki en büyük grubu oluşturur.
  MADEN SANATI
  MADEN SANATI
  Urartu’da demirden yapılmış silahlar ve iş aletleri ile tunçtan yapılmış üzeri kabartmalı törensel silahlar, yine tunçtan yapılmış üzeri çivi yazılı ve bezemeli bakraçlar, at koşum takımları, mobilya parçaları ve çanaklar oldukça gelişmiş bir estetik anlayışı, tekniği ve işçiliği yansıtır.
  KAZANLAR
  KAZANLAR
  Urartu küresel gövdeli tunç kazanları, üç ayaklı bir kaide üzerinde durmaktadırlar. Urartu dini uygulamaları çerçevesinde kullanılan ünik kaplar olduğu anlaşılmaktadır. Arkalarında taşıma halkaları bulunan siren, kanatlı boğa gibi eklentiler dikkat çekicidir.
  KUYUMCULUK
  KUYUMCULUK
  Urartu’da altın ve gümüşten yapılmış halka biçimli, sarmal yüzük ve küpeler, sandal ve hilal biçimli küpeler, sarkaçlı küpeler, baş kısmı stilize hayvan ve bitki biçimiyle biten elbise iğneleri yine altın ve gümüş madalyonlar ile pektoraller sıklıkla rastlanan ürünlerin başında gelir. Özellikle değerli metallerde görülen granülasyon tekniği ile yapılan süsleme karakteristiktir.
  ÇANAK ÇÖMLEK
  ÇANAK ÇÖMLEK
  Kırmızı astarlı iyi perdahlanmış kaplar Urartuların en karakteristik, tanımlanabilir çanak çömlek grubunu oluşturur. Literatürde, “Saray Malı”, “Toprakkale Ware” veya “Biainili Keramiği” olarak da isimlendirilen bu türden pişmiş toprak kapların krallık tarafından yönetilen yeni bir üretim teknolojisinin ürünüdür.
  DUVAR RESİMLERİ
  DUVAR RESİMLERİ
  Urartu duvar resimleri beyaz zemin üzerine kırmızı ve koyu mavi renklerle oluşturulan geometrik, bitkisel ve figüratif, birbirini takip/tekrar eden motiflerden oluşturulmuştur. Resimlerde simetri hakimdir ve mekanı oluşturan duvarlarda aynı düzlemlerde uzanırlar.